Milstolpe på väg mot global standard

OptiFreeze steg 11% under fredagen efter en positiv nyhet.

Optifreeze och samarbetspartnern Syngenta har genomfört framgångsrika tester på sticklingar i Kenya som behandlats med Optifreeze teknik. Det innebär att Optifreeze nu närmar sig en industrialiseringsfas för sticklingar på den globala marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande från OptiFreeze.

  • Vi är nu nära ett industriellt genombrott tillsammans med vår samarbetspartner Syngenta genom att ha bevisat att vår teknik fungerar i en industriell miljö. Detta är en milstolpe i OptiFreeze utveckling och ett stort steg i vårt målmedvetna arbete att göra vår teknik till en global standard. Nu går vi in i ett skede där vi ska integrera tekniken i Syngentas flöde. Jag är mycket glad och stolt över att vi lyckats åstadkomma detta, vilket borgar för en fortsatt mycket positiv utveckling för bolaget, säger Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB.
Betydelsen av framstegen i testerna med den världsledande aktören Syngenta är stor och kursreaktionen ska nog betraktas som i underkant. Även storägaren ArcAroma gynnas av dessa framgångar.