OptiFreeze in i portföljen

OptiFreeze tas in i portföljen till fredagens slutkurs 21 kr.

OptiFreeze har under den senaste månaden presenterat två nyheter som vi anser indikerar att bolagets teknik kommer fungera industriellt på områden med mycket stor potential. Bolaget har tydligt närmat sig ett kommersiellt genombrott. 

1. I fredags kom nyheten om att bolaget tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta, en av de globala ledarna. OptiFreeze och Syngenta har sedan i våras bedrivit tester på sticklingar på Syngentas anläggning i Kenya. Parterna har nu beslutat att gå vidare med att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Lösningen innebär tydliga kundfördelar och kunden Syngenta investerar själv en hel del i projektet. Konkurrensen på området är begränsad och potentialen stor. Gårdagens nyhet har ökat sannolikheten för att lösningen kan bli en global standard vilket är parternas ambition.

2. Den 17:e oktober tecknade OptiFreeze ett avtal med ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Företaget har samarbetat med OptiFreeze sedan en tid tillbaka och tillsammans har parterna utfört tester i industriell skala på plats i kundens fabrik. Testerna resulterade i man gemensamt kunde konstatera att det finns ett stort ekonomiskt värde att använda sig av OptiFreeze metod. Kunden investerar nu både tid och pengar i nästa utvecklingssteg.

Några övriga positiva aspekter:

 • I ovan två fall samarbetar bolaget med ledande aktörer som själva investerar en hel del. Det är en positiv signal avseende bolagets teknologi och gör att det kan gå snabbt att skala upp volymmässigt.
 • Bolagets planerade affärsmodell med maskinförsäljning i kombination med royalties har förutsättningar att på lång sikt skapa såväl intäktsstabilitet som höga bruttomarginaler.
 • Bolagets patenterade teknik, som är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund, verkar vara banbrytande och med skalbarhet till nya områden.
 • Sommarens riktade emission har gjort att man har kapital som, om allt går enligt planerna, räcker tills bolaget har positivt kassaflöde. Bolagets "burn-rate" är relativt låg.
 • Den ledningsförändring som annonserades i september bedömer vi som positiv. VDs föräldraledighet skulle kunna ha inneburit en tempoförlust men istället känns det som att det snarare kan bli tvärtom. Ulf Hagman som tillfälligt ersätter Eda Demir-Westman besitter en djup branschkunskap efter drygt 20 år i blomster- och grönsaksbranschen samt har ett kommersiellt driv som OptiFreeze kommer att ha mycket nytta av. Ulf har bland annat haft ledande befattningar inom Euroflorist, en av Europas största blomsterdistributörer. Som ett ytterligare stöd till bolaget kommer styrelseordförande Martin Linde att agera som arbetande styrelseordförande.
 • Trendmässigt så har aktien lagt sig högre än SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) vilket ofta visat sig vara fallet för aktier som sedan blir kursvinnare under det kommande året.
  ​​
I den negativa vågskålen finns:
 • Risken att man av någon anledning inte får det att fungera i stor industriell skala. Förseningar är vanliga i denna fas, speciellt för små bolag som OptiFreeze.
 • Osäkerhet runt hur de kommersiella villkoren kommer se ut när ett litet bolag gör upp med stora globala koncerner. När ROI för kunden är god och konkurrensen begränsad så borde det dock finnas utrymme för bra villkor.
 • Beroendet av nyckelpersoner och den sårbarhet som detta medför.

   
Enligt policy anger Hållbaraaktier.se om teamet eller närstående är ägare i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter