Rapport mottogs med lättnad

ChromoGenics rapport togs emot med viss lättnad och aktien steg med 6% under rapportdagen. Bolaget är inne i en intensiv period med ny sputtringsmaskin, kvalitets- och leveransproblem kopplade till befintlig supply chain och samtidigt att stort intresse för bolagets produkter.

Under senaste 12 månaderna har aktien gått ner 71%.

Hållbaraaktier.se har tidigare uttryckt ett långsiktigt intresse för bolaget men har en avvaktande syn i väntan på att produktion och leveranser har stabiliserats. Monteringsprocessen av den nya maskinen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första halvåret 2020.

Bolaget arbetar med målet att inom några år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på minst 100 000 kvm sputtrad film. Detta motsvarar ett värde på cirka 800 mkr.