Emission slutförd

SaltX meddelade i veckan att man tillförs cirka 80 mkr före kostnader i den emission som nu slutförts. Det framgår inte om emissionen var övertecknad men aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emisionen. VD köpte för 500 tkr.

Börsvärde blir efter utspädningen cirka 570 mkr.

Aktien steg 3% under veckan och är upp 12% i år.