Testperiod överträffade förväntningar

ArcAroma har haft en svag kursutveckling senaste 12 månaderna med en nedgång på hela 41%. Hållbaraakier.se bedömer att det är på väg att vända. I veckan presenterade bolaget att en kund i Spanien fullföljer en order. Efter närmare en månads drift visade resultaten en betydligt ökad avkastning i olivoljeproduktionen som var långt över den förväntade nivån enligt avtalet. 

ROI är i det aktuella fallet motsvarande mindre än två produktionssäsonger baserat endast på avkastningsökningen. Med tanke på de förbättringar som även visas på olivoljekvaliteten i form av ökade näringsämnen, finns en god potential att motivera ett högre olivoljepris som gör att ROI blir ännu kortare.

Det är långsiktigt viktigt för ArcAroma att visa på denna typ av resultat i den installerade basen.