På väg mot 500 mkr?

Ecoclimes målsättning är att nå 510 mkr i omsättning 2021 via en kombination av förvärv och organisk tillväxt med sina teknikledande lösningar inom energieffektivisering. Idag meddelades att bolaget förvärvar installationsföretaget H-Gruppen i Stockholm. Förvärvet är i linje med bolagets tillväxtstrategi och möjliggör den stora marknadssatsning som planeras inom segmentet Cirkulär Energi med start första kvartalet 2020. 

H-gruppen omsätter cirka 70 MSEK och bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK 2020. När H-gruppen börjar inkludera Ecoclimes kärnprodukter så kommer marginalerna öka.

Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 MSEK. Detta kan jämföras med bolagets börsvärde på cirka 180 mkr. Bolaget har en nettokassa och stabilt löpande kassaflöde. Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4 MSEK för eget kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 MSEK efter fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 5 MSEK baserat på H-gruppens resultat 2020 och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020. 

H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson Rör AB, K.V.S. Montage AB, B.G Hansson Energisystem AB. Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen.  Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt Stockholmshem. Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts och återupptogs under sommaren 2019 varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om förvärvsplanerna den 1 oktober.

De framgångsfaktorer som Ecoclime har lyft fram i sin tillväxtstrategi är bl a 

  • Förvärv av projekterings- och installationsföretag 
  • Integration av Ecoclimes produkter och affärsmodeller på de förvärvade bolagens marknader.
Nästa milstolpe är det uttalade målet 297 mkr i R12-omsättning Q4 2020.


Hållbaraaktier.se bedömer att Ecoclimes produkter inom cirkulär energi och fastighetsautomation ligger långt framme. Installationskapacitet i befolkningstäta områden som Mälardalen är avgörande för framgång. Med tanke på att ROI eller motsvarande verkar vara hög för kunderna så borde efterfrågan kunna ta fart rejält. Referenser som Skanska, Stockholmshem och krävande globala serverhallskunder bådar gott. Risken är lägre än många andra bolag som listas av Hållbaraaktier.se.

Hållbaraaktier.se har inkluderat Ecoclime i portföljen. Så här långt har kursen gått svagt. Hållbaraaktier-teamet har ett eget aktieinnehav. Vi bedömer att aktien verkar lite i det dolda på börsen men listbyte och kommande tillväxt kommer sannolikt att ändra på detta.

Nedan beskrivning är från H-gruppens hemsida.

Bildkälla: H-Gruppen.se
Bildkälla: H-Gruppen.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter