Taktik runt företrädesemissioner

Hållbaraaktier.se följer "hållbara"aktier ur olika perspektiv. Dagens perspektiv är årets företrädesemissioner.

Följande kan noteras:

  • Det sker regelmässigt en starkt negativ reaktion den dag när emissionen meddelas. Av årets 17 företrädesemissioner så var den genomsnittliga nedgången hela 24% under samma dag. Detta trots att många emissioner var att betrakta som mycket sannolika även innan offentliggörandet. Endast i två av fallen blev det en mindre positiv reaktion.
  • Den första dagens reaktion är att betrakta som överreaktion. Även dag 2 sjönk den genomsnittliga aktien med 1% - men sedan inleddes ofta en rekyl. Den som köpte alla aktier till slutkurs dagen efter offentliggörandet av emissionen hade i genomsnitt fått en avkastning på 5% kommande vecka och hela 9% kommande månad. Även om börstrenden generellt varit stark under året så innebär ett genomsnitt på 9% under en månad en rejäl överavkastning.
  • Logiken bakom en relativt stark utveckling perioden efter offentliggörandet kan vara en kombination av rekyl på initial överreaktion och att det finns en tendens från företagen att lyfta fram positiva faktorer för att möjliggöra en lyckad emission. Mönstret är nog inte unikt för de aktier som listas av Hållbaraaktier.se. Samtidigt går det naturligtvis inte att säga att mönstret kommer återupprepas.
  • Efter två månader var den genomsnittliga uppgången från dag 2 endast 5%.
  • Utvecklingen i de bolag som genomfört företrädesemission i år är i genomsnitt  9% från årets början. Detta kan jämföras med att "hållbara" aktier totalt gått upp med 35%. Totalavkastningen för aktier med emission är emellertid bättre när man inkluderar värdet av teckningsrätter, dock utan att komma nära de 35%.

Sammanfattningsvis:

  1. Undvik om möjligt att äga aktien när emission offentliggörs
  2. Utnyttja överreaktion dag 1-2 givet att du tror långsiktigt på bolaget. Månaden efter har ofta gett en bra avkastning.
  3. Aktiekursen i de företag som valt att göra nyemission har under 2019 gått sämre än genomsnittet bland "hållbara" aktier. Samtidigt visar undantagen Soltech (+171%), Cell Impact  (+122%), Metacon (+84%) och Minesto (69%) att mönstret inte är entydigt. Väljer man rätt bolag är nyemissionssvackan bara ett hack i kurvan.


De aktier som ingick i denna studie var Heliospectra, Azelio, SaltX, ArcAroma, Minesto, Absolicon, ChromoGenics, Insplorion, Parans Solar Lighting, Fagerhult, MyFC (2 tillfällen), Enersize, Metacon, Aleilion, Cell Impact och Soltech Energy Systems. Samtliga dessa har genomfört en företrädesemission under året.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter