Flyttar till större anläggning

Cell Impact steg 19%. Bolaget meddelade på torsdagen att man kommer flytta till en större produktionslokal under Q2 2020. 

  • Vi har en orderbok med stigande volymer som gör att vi växer ur vår nuvarande produktionsanläggning inom kort, säger Pär Teike, vd på Cell Impact. Till detta kommer en global prospektlista där vi ser möjligheter till nya orders som kommer att kräva betydligt större produktionskapacitet. Vi ser en ökad tillväxttakt i efterfrågan på bränsleceller som i sin tur kommer att leda till en ökad efterfrågan på Cell Impacts flödesplattor.

    Den nya produktionsanläggningen ligger i linje med vår strategi att bli en ledande leverantör av flödesplattor till bränslecellsindustrin. Kunder och prospekt fäster stor vikt vid vår förmåga att växa med dem, och därmed är den nya anläggningen också förtroendeskapande, tillägger Pär Teike.

Efter veckans uppgång till 9,42 kr har aktien stigit 91% de senaste 3 månaderna. Den har rekylerat tre gånger strax under 10kr.