Ny stororder

SolTechs kinaverksamhet har fått en ny stororder. Värdet uppgår till 107 mkr under löptiden.
 

​​​​​​​VD Stefan Ölander kommenterar:
  • Vi är stolta över denna stora order i vår hemmaregion Zheijiang. Den 2 december 2019 offentliggjorde vi att vårt dotterbolag – Advanced SolTech mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020. Detta ingår i ASAB:s nya finansieringsplan och skapar tillsammans med den planerade noteringen av ASAB.s aktier på Nasdaq First North Growth Market under första halvan av 2020, goda förutsättningar för att finansiera fortsatt tillväxt i Kina.