Order & EU-bidrag till utveckling

Absolicon steg 5% i veckan efter två positiva nyheter i pressmedelanden från bolaget:

  • I onsdags presenterade intressebolaget Solar ++ en order om €294 000 (ca 3 MSEK) för att bygga ut den solvärmeinstallation som levererades 2018.
  • I torsdags meddelades att Absolicon och Industrial Solar är vinnare när konsortiet ”FRIENDSHIP” får 5 miljoner euro (ca 50 miljoner kronor) för ett forskningsprojekt finansierat av EU för att öka marknaden för solvärme i industriella processer. Absolicon-delen av projektet är på ca 650 000 euro och Absolicons uppgift är att utveckla avancerade solenergilösningar i kombination med annan teknik, men också att leverera ett fält paraboliska solfångare.