OrganoClick in, Cell Impact ut

Hållbaraaktier.se gör idag två förändringar i portföljen.
 

  1. Cell Impact säljs efter den starka uppgången på 109% sedan köpet den 30:e augusti. Hållbaraaktier.se tror fortfarande starkt på bolaget men vi bedömer att nuvarande kursnivå är rimlig baserad på känd information. Den upptrappade expansionen kommer kräva investeringar och sannolikt nyemission vilket tenderar att innebära kurspress, åtminstone temporärt. 
     
  2. OrganoClick tas in i portföljen till dagens slutkurs 5,50 kr. Insititutioner har gått in rejält under hösten, tillväxten är på väg att ta fart och de biologiska bindemedlen har en fantastisk potential tack vare nya lagkrav och ökat miljöintresse. Aktien har inte hängt med index det senaste året men nu börjar mycket falla på plats. En sammanfattande motivering framgår här.
     
Portföljen har gått starkt sedan det första köpet 190319. Uppgången är 49% vilket kan jämföras med OMX Affärsvärldens All-Share Cap GI som stigit 14% under samma period.

Det ska noteras att teamet runt Hållbaraaktier.se själva äger flertalet av de aktier som ingår i portföljen. Vilka som ägs framgår av portföljspecifikationen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter