OrganoClick - Tillväxten tar fart

OrganoClick tas in i portföljen till fredagens slutkurs på 5,50 kr.

 • Hållbaraaktier.se delar den bedömning som VD Mårten Hellberg ger i intervjun om bakgrunden till det stora intresset från institutioner. Bolaget närmar sig lönsamhet och gynnas av såväl ökat miljöfokus hos allmänheten som nya lagar.
   
 • Det är sannolikt att tillväxten åter tar fart senast under Q1 2020 vilket i så fall kommer vara en kurstrigger. Större kursmässiga lyft lär ske när/om det första större avtalet på nonwoven-området tecknas. Avtalen på detta område bör kunna vara på 40-50 mkr i återkommande årliga volymer. Bruttomarginalen kan förväntas bli hög.

  OrganoClick har ett teknikförsprång på några år och marknaden uppskattas till 3-4 miljarder. Lagkrav gör att denna marknad kommer ta fart och strukturen på marknaden gör den lättbearbetad.
   
 • Storleken på flera av bolagets marknader eller nisch i respektive marknad är tillräckligt stor för att erbjuda en bra ekonomisk möjlighet för några aktörer men inte så stor att den kommer attrahera många aktörer att satsa. Inträdesbarriärerna är förhållandevis stora. Detta utgör en bra grund för att skapa uthållig lönsamhet.
   
 • Bolagets finansiella ställning är relativt stark efter den riktade emissionen på kursen 5,10 kr tidigare i höstas.
   
 • Några kontroll-aspekter som ofta är positiva att ha på plats innan ett köp:
  1) Stort VD-innehav
  2) Insidermönstret är positivt
  3) Kursen ligger trendmässigt strax över SMA200 (glidande medelvärde för de 200 senaste handelsdagarna) vilket indikerar att kurstrenden är uppåtgående trots att den med sina +12% i år inte alls hängt med index. Aktien har inte dragit väg men tendensen är positiv.