Riktkurs 7 kr

Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde idag om 7 kr per aktie i ett Base scenario. Det anger Analyst Group in en analys den 4 december som framgår på AGs hemsida.

Aktien toppade runt 7 kr för tre månader sedan men har sedan fallit tillbaka. Fredagens slutkurs på 4,30 kr innebär alltså en uppsida på 63% till riktkursen. Trendmässigt ligger aktien strax över SMA200 (glidande medelvärde för de 200 senaste handelsdagarna) vilket indikerar att långsiktigt uppåtgående trend består.