Order på nytt område

Bolaget meddelar idag i pressmeddelande att man fått en order på ett nytt område:

Ordern som är på 20 mkr är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas.

VD Thomas Öström kommenterar:

  • Vi är väldigt stolta över denna första order inom kraftverk baserade på förbränningsmotorer, ett område med stark tillväxtpotential. Kraftverk baserade på förbränningsmotorer används ofta för att balansera sol- och vindkraft, och våra Heat Power-moduler både ökar verkningsgraden och minskar koldioxidutsläppen.
     
Climeon, som ingår i portföljen, har gått mycket svagt sedan toppnoteringen 114 kr i april. Senaste veckorna har nedgången stannat upp.