Slutför sin största affär

Arise lyfte på dagens nyhet om att bolagets största projektförsäljning slutförts på ett bra sätt. I ett pressmeddelande framgår att bolaget ingått avtal med en ledande brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity, om avyttring av vindkraftprojektet Skaftåsen.  Tillträde sker idag. 

Vid tillträdet kommer Arise erhålla en fast köpeskilling om EUR 19,1 miljoner. Därtill förväntar sig Arise erhålla en rörlig köpeskilling om EUR 6,4 miljoner när projektet är färdigställt. Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 210 miljoner under åren 2019 till 2021, varav cirka SEK 140 miljoner under fjärde kvartalet 2019. Den rörliga delen av köpeskillingen är beroende av hur byggnationen av projektet fortlöper i förhållande till tidplan och budget. Transaktionen innehåller utöver ovan nämnda köpeskillingar en produktionsbaserad tilläggsköpeskilling uppgående till högst cirka EUR 4,5 miljoner.

Daniel Johansson, VD Arise AB, kommenterar i pressmeddelandet:

  • Vi är väldigt glada att introducera inte bara en ny stark investerare till den svenska marknaden i form av Foresight en ledande och oberoende kapitalförvaltare inom infrastruktur, men också den senaste spetsteknologin från Siemens Gamesa. Att introducera den här nya teknologin på den nordiska marknaden tillsammans med Siemens Gamesa och Foresight utgör en milstolpe för oss. Detta framgångsrika projekt bygger på starka relationer och ett gott samarbete från start till mål och vi ser fram emot att genomföra det tillsammans med våra välrenommerade partners.