Tecknar pilotavtal

Swedish Stirling har tecknat ett pilotavtal med en sydafrikansk ferrokromproducent.  Avtalet löper under tre år från det att anläggningen driftsatts. För Swedish Stirling innebär avtalet intäkter på knappt 2MSEK/år (180 KEUR/år) dvs 6MSEK (540KEUR) för hela avtalets löptid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedish Stirling steg 9% under veckan och är upp 20% i år.