Intervju Axolot Solutions

Axolot Solutions har höjt tempot i kundbearbetningen under hösten vilket hittills resulterat i ett antal nya provkörningsavtal. Bolaget har nu fullt fokus på att sälja sitt första kommersiella vattenreningssystem baserat på AxoPur®-teknologin.

Aktiekursen har utvecklats svagt och börsvärdet uppgår vid kursen 2,73 kr till 72 mkr med en nettokassa 190930 på 28 mkr.

Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Marie Landfors.


Axolot Solutions i korthet:

Axolot Solutions säljer system för industriell vattenrening baserad på en egenutvecklad patenterad lösning. Axolots vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär att belastningen på miljön minskas då Axolot Solutions teknologi används istället för konventionell teknik.

Marie Landfors är VD sedan juni 2019. Marie har lång erfarenhet från ledande befattningar inom process- och kemiindustri och IT, som managementkonsult och egen företagare. Hon har 353000 teckningsoptioner men inget aktieinnehav i bolaget.


Intervju med Marie Landfors,
VD Axolot Solutions, 191213

Axolot rapporterar om ”mycket goda resultat” vid de provkörningar som har genomförts under hösten. Bolaget har även konstruerat och dokumenterat klart sin första automatiserade helhetslösning för industriell vattenrening, där AxoPur®-reaktorn utgör huvudkomponenten. Den första generationen av AxoPur®-system är nu beställningsbar.
-Vilka övriga framsteg ser du som viktigast under hösten?

 • Marie Landfors (ML):
  Vi har arbetat mycket med teknikkonceptet vilket gör att vi nu har ett beställningsbart system. Andra viktiga framsteg är att vi har accelererat marknadsbearbetningen betydligt. Vi har kontaktat många fler kunder än tidigare och även gjort det på ett mer systematiskt sätt. Det har resulterat i ett antal projekt med nya kunder vilket man kan se i de pressreleaser som gått ut. Vi har ett mycket bra tekniskt kunnande som våra kunder uppskattar och gör att de kommer till oss.

  Det låsta teknikkonceptet och den accelererade marknadsbearbetningen är den stora skillnaden mot tidigare.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Bolagsbeskrivning november 2018


Bolaget erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom elektrokoagulation och flotation. Utifrån teknikplattformen vill ni skapa en funktionell, robust och skalbar produkt. Axolots vattenreningskoncept möjliggör recirkulation av vattnet. 
- Vilken vidareutveckling är prioriterad?

 • ML: När jag kom in i juni upplevde jag att företaget höll på att utforska olika riktningar, kanske lite för många initiativ avseende design, flödeskapacitet osv. Vi behövde bestämma oss; vad är vår kärna och för vilken flödeskapacitet ska det här fungera. Nu har vi gjort ett startkoncept som utgår ifrån 12 kubikmeter i timmen. Detta kan sedan skalas uppåt och nedåt men inte hur långt som helst. Vi låste konfiguration på reaktorn. Vi fastställde också själva kärnkonceptet och vad som är tillval för kunden. Vi har exakt samma grunduppsättning oavsett om det är tungmetaller, olja eller fosfor man ska ta bort. 

  Nu måste vi minska ner på produktutvecklingen och i stället sälja det här konceptet. Då handlar utvecklingen snarare att justera eventuella barnsjukdomar, att jobba med små förbättringar. På längre sikt kommer vi säkerligen att utveckla vårt system både för mindre och större flöden.
   
- Hur ser ni på teknikrisken; att lösningen inte kommer fungera tillräckligt bra?
 • ML: För det första ser vi en mycket stor potential i behovet av industriell vattenrening. Potentialen i tekniken är verkligen stor. Vi har ingen som helst anledning att tvivla på tekniken. Vi får mycket fina siffror i de provkörningar vi gör. Vi kan dock inte kommunicera ut så mycket av de resultaten för det vill inte kunderna. 

  Vi är speciellt starka när det gäller borttagning av olja och fett, tungmetaller, fosfor och stora organiska föreningar. Och med det nya helautomatiserade systemet kan vi nu nå ut till mer krävande kunder.

- Finns det liknande lösningar på marknaden?
 • ML: Det finns ett antal bolag som arbetar med elektrokoagulation men merparten är små bolag byggda runt enskilda individer. Vi har vår egen starka teknologi och bred industriell kompetens som gör att vi förstår våra kunders problematik.

  Konkurrensen kommer inte primärt från andra bolag inom elektrokoagulation utan från konventionell etablerad teknik som filterrening, biologisk och kemisk rening – antingen enskilt eller i kombination. Vi ser att vi kan hantera vissa föroreningar på ett mer kostnadseffektvit sätt och med mindre footprint. Svårigheten för oss är att få kunderna att satsa på ny teknik från ett litet och oprövat företag. 

Under tredje kvartalet 2019 har ni arbetat med att delvis styra om från teknik- och produktutveckling till att jobba mer utåtriktat mot befintliga och potentiella kunder. 
- Kan du berätta lite runt tempohöjningen i kundbearbetningen?
 • ML: Vi är ute hos betydligt fler kunder än tidigare. Vi har långa säljcykler och måste ha en stor pipeline med provkörningar. Vi har rekryterat en säljare i Sverige och knutit till oss en erfaren resurs på konsultbasis i Finland. Vi har även tagit fram en del nya kommersiella verktyg som konfidentialitetsavtal och implementerat ett enkelt CRM-verktyg. Nu tar vi steg från humankapital till lite mer strukturkapital.

- Vad är nyckeln för att ta det sista steget och ta hem det första riktiga kommersiella avtalet?  
 • ML: Vi har till exempel två kunder som vi arbetat med under hösten som måste hitta en lösning under de närmaste månaderna för att få fortsätta att producera. Sedan är det inte säkert att de väljer vår teknik men det tidsmässiga trycket är stort. Andra kunder som vi jobbat med en tid behöver helt enkelt fatta beslut om att investera.  
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


I dagsläget har Axolot tre etablerade kundrelationer som samtliga är i Finland. I tillägg till dessa har ni en handfull långt gångna kundprojekt. Där har ni utfört eller planerar att utföra provkörningar i närtid. Utöver befintliga kunder och löpande kundprojekt så har ni ytterligare ett tiotal potentiella kunder som har visat ett mycket stort intresse.
- Hur ser affärsmodell och beslutskriterier ut?

 • ML: Vi har valt en enkel affärsmodell där vi säljer en grundinvestering (ett system för kunden) och sedan licensierar ut användandet av vår teknologi. På det lägger vi sedan ett serviceavtal som inkluderar utbytesceller. 

  Våra kunder har väldigt olika behov och därmed beslutsgrunder för sin investering. Ibland att sänka kostnader och ibland att de inte kan fortsätta producera om de inte hittar en lösning. Vi har kunder som fått krav på sig att investera i en biologisk reningsanläggning för över 30 mkr där vår anläggning kostar en bråkdel av det. Där är caset relativt klart. Andra vill vara mer proaktiva inför framtiden och leva upp till sina hållbarhetslöften. Så drivkrafterna är olika. 


- Vilken ”typ-affär” ser ni framför er under kommande år?

 • ML: I dagsläget kan vi leverera utrustning som passar för flöden på mellan 1 och 50 kubikmeter i timmen. Våra kunder ligger i det kapacitetsspannet. Vi har tidigare talat om att vi vänder oss till stora pappers- och massabruk men de har kanske 1000 kbm i timmen och det är inte alls vår marknad just nu. 

  För en 12 kbm-anläggning ligger investeringen på cirka 3,5 mkr + ett serviceavtal på det. 


- Hur många sådana kan hanteras under ett år med befintlig organisation?

 • ML: Vi har en handfull kunder som vi har långt gångna diskussioner med. Inledningsvis kommer det trots allt vara ett fåtal anläggningar som vi levererar. Vi räknar inte med att behöva utöka organisationen under kommande året.


Marknaden för rening av vatten och avloppsvatten i industrin förväntas öka stadigt de närmaste åren. De globala investeringarna i industriell vattenrening uppskattas 2020 överstiga 30 miljarder USD. Ni prioriterar inledningsvis Sverige och Finland.
- Hur stor uppskattar ni att er adresserbara marknad är i Finland/Sverige?

 • ML: Det finns en jättestor marknad för industriell vattenrening. Vi fokuserar på vissa applikationer där vi är starka som olja/fett, tungmetaller, fosfor, suspenderat material och organiskt material. En kund kan ha behov av flera av dessa lösningar. Det är svårt att göra en uppskattning av totalt värde av möjlig marknad, men den är långt mycket större än den vi aspirerar på.

  Vi kontaktar företag i nischer (industrivertikaler) där vi tror att vi kan hitta en lösning eller där vi vet att företaget har ett pågående miljöärende, dvs kommer att få nya krav på sig att reducera vattenutsläpp.

   
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.
Bildkälla: Axolotsolutions.com. Investment presentation 191212.


Organisationen består av cirka 20 personer varav ungefär hälften konsulter.
- Kan du utveckla hur den ser ut?

 • ML: Vi fokuserar på Norden och har utöver Sverige/Finland under året utökat med kunder i Norge och Danmark. Vår kärna finns i Landvetter utanför Göteborg med mig som VD samt laboratorium och verkstad. Sedan har vi säljteam i Stockholm och Helsingfors. I Helsingfors har vi även två medarbetare som arbetar med provkörningar. Sedan har vi en liten supportorganisation i Helsingborg som bl a sköter ekonomi.

  Vi har nyligen rekryterat en säljare och i och med det ska vi klara oss med nuvarande organisation tills det att försäljning och leveranser börjat ta fart rejält. 


Styrelsen kommer sannolikt att förändras i samband med en extra bolagsstämma den 19:e december. Lennart Holm ersätts som styrelseordförande av Peter Lysell. Dagens Industri publicerade en artikel den 10:e november med en kritisk hållning till Holms många bolagsengagemang samt utvecklingen i flera av dessa bolag. 
- Hur bedömer du att denna negativa publicitet påverkar Axolot?

 • ML: Jag tror inte att det påverkar oss alls. De som investerar i uppstartsbolag är medvetna om såväl möjligheter som risker. Vi fokuserar på våra kunder och att få det efterlängtade kommersiella genombrottet. Det som händer vid sidan om kan vi inte påverka. 

  Det vi ser är att industrin nu intresserar sig mycket mer än tidigare för hållbara lösningar. Och framför allt att kunna börja recirkulera sitt vatten. 


Är det något som överraskat dig sedan du kom in i bolaget för ett halvår sedan?

 • ML: Jag tycker nog att man har lovat lite för mycket, lite för tidigt. Jag försöker ha en mer realistisk ansats. Säljcyklerna i denna bransch är mycket långa och processerna tar mycket längre tid än vi vill.

  Det andra är att jag har jobbat hårt med att etablera lite mer strukturkapital som behövs för att komma igång och börja leverera. 


Avslutningsvis: Vad är dina topp-3 fokus under kommande 6 månader?

 • ML: Det är väldigt enkelt. Dra ner på produktutveckling, fokusera på sälj och leverera det vi har sålt.

   

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter