Första ordern på luftkvalitetssensor

Insplorion har med uppgången till 27,70 kr stigit hela 54% sedan aktien togs in i Hållbara Aktiers portfölj den 8:e november.

Bolaget börjar få ett förtroende i marknaden att man levererar enligt plan. Veckans exempel på detta var när man tecknade sitt första kommersiella avtal med sin luftkvalitetssensor. För ett år sedan startade Insplorion och Leading Light ett samarbete där utvecklingen av Insplorions kvävedioxidsensor parallellt också började integreras på Leading Lights smarta belysningsplattform. I och med Mölndals stads köp blir de nu den första kunden till den kombinerade produkten.

Ordervärdet anges inte men torde vara lågt. Viktigare är signalen att man nu är igång kommersiellt.