Spiltan flaggar upp efter riktad emission

Emissioner brukar i många fall leda till initiala nedgångar. När Slitevind i veckan offentliggjorde en riktad emission så blev utfallet det motsatta. Kursen steg under veckan med hela 15% efter att bland annat Spiltan flaggat upp i bolaget.

I ett pressmeddelande framgår att den riktade nyemissionen tillför cirka 34 mkr. Den tecknades av ett antal institutionella och professionella investerare däribland befintliga ägaren Investment AB Spiltan som kommer inneha cirka 10 procent ägarandel
.
Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget kapital samt stärka ägarbasen med strategiska och institutionella ägare. Pengarna ska ska främst användas till att finansiera framtida förvärv av vindkraftsparker.