Två avtal och två förvärv

SolTech hade en bra vecka och noterade en uppgång med 10%. Fyra nyheter stöttade uppgången och framgår i separata pressmeddelanden från bolaget:
 

  1. Ramavtal i Sverige med bedömt värde på 150-250 mkr. Det är dotterbiolaget NP-Gruppen som har tecknat ett ramavtal med HBV om att leverera tätskiktstak. Avtalstiden är 2019-12-19 – 2021-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. 
  2. Ytterligare en order i Kina som uppgår till 36 mkr.
  3. Förvärv av Soldags i Sverige AB. Bolaget har den 20 december 2019 tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i solenergiföretaget Soldags i Sverige AB (Soldags) med tillträde 2 januari 2020. Soldags har kontor i Stockholm, Göteborg, Falkenberg och Sävsjö och grundades 2017. Bolaget har 9 anställda och kommer helåret 2019 omsätta cirka 19 MSEK med ett positivt resultat. 
    Soldags har varit Soltechs främsta återförsäljare av Soltech ShingEl och RooF mot privatmarknaden under de senaste åren, men säljer även standardiserade solenergilösningar. 
  4. Förvärv av 60 % av aktierna i Merasol AB. Bolaget har den 19 december 2019 tecknat avtal om förvärv av 60 % av aktierna i solenergiföretaget Merasol AB (Merasol) med tillträde 2 januari 2020. Merasol är ett göteborgsföretag som grundades 2013, har 20 anställda och kommer helåret 2019 omsätta cirka 40 MSEK med ett positivt resultat. Detta innebär en ökning med 100 % jämfört med 2018.
     
Förvärven är en del av SolTechs väg mot det tillväxtmålet för den svenska verksamheten. Det nya tillväxtmålet tar sikte på 2024 då man ska ha 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter med EBIT på mellan 3–6 procent (målet att på sikt därefter nå 8–10 procent).