Aktietips inför 2020

Portföljen har gått mycket starkt sedan starten 190319. Uppgången är 54% på nio månader fram till 191220. Marknaden som helhet (OMX All-Share Cap GI) har stigit 18% under samma period.

Kort bakgrund till nuvarande köptips av utvalda "hållbara" aktier:

  • Absolicon. Bolaget har väsentligt höjt takten i marknadsbearbetningen och tecknat två stora ramavtal. Absolicon är långt framme inom solvärmeområdet och med en lösning som kan ersätta fossila bränslen i stor skala. Potentialen är stor och intresset från industrier verkar ta fart rejält. 
  • ArcAroma. Pusselbitarna börjar falla på plats med större kraft mot marknaden, fler referenser och fler applikationer. Man närmar sig positivt kassaflöde och har, inkluderat det stora innehavet i OptiFreeze, en stabil finansiell ställning.
  • Climeon. Utvecklingen har gått långsammare än väntat för Climeon vilket gett en svag kursutveckling. En viktig nyckel är Japan där grundförutsättningarna är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningar är mycket goda. Institutioner gick in stort i bolaget på nivån 83 kr och kursen har senaste tiden visat tecken på att åter vända upp.
  • Ecoclime. Bolaget har färdigutvecklade ledande produkter för klimatsmarta lösningar inomhus. Bolaget trappar nu upp marknadsföring och installationskapacitet för att nå en snabb tillväxt. Energieffektivisering är ett område med stor potential för fastighetsägare. Ecoclimes lösningar bidrar till stora besparingar.
  • Ferroamp. Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier. Det mesta går bolagets väg och man skalar nu upp industriellt och kommersiellt.
  • Green Landscaping. Bolagets förvärvsdrivna tillväxt fortsätter inom en konjunkturstabil bransch med långa avtal. Förutsättning finns för starka kassaflöden. Synergier och effektiviseringar realiseras successivt.
  • Insplorion. Bolaget har ett starkt nätverk av akademi och ledande företag. Insplorion fokuserar på sensorer för batteri, vätgas och luftkvalitet. Under 2018 har såväl kommersialisering som forskning tagit tydliga kliv.
  • Nobina. Bolaget är marknadsledare och stärker sig med en hållbar profil och bra management. Lågräntemiljön gynnar det högutdelande bolaget.
  • OptiFreeze. Bolagets samarbeten med stora, ledande aktörer lovar gott. Det kommersiella genombrottet verkar vara nära. Lösningar inom OptiFlower-området kan utvecklas till global standard. Även andra applikatoner har stor potential.
  • OrganoClick. Bolagets biobaserade bindemedel ligger långt framme på ett område där ny lagstiftning förbjuder dagens plastbaserade lösningar. Det finns god chans att ett antal avtal med återkommande årsvolym på 40-50 mkr/år kommer tecknas under 2020. Nya distributörsavtal och produkter 2019 bidrar till tillväxt för övriga områden. Institutioner har gått in under hösten.


Den som investerar i dessa aktier sitter i samma båt som ledningen som har ett stort aktieinnehav. Dessutom har insidermönstret i stort varit positivt under 2018.

Köprekommendationerna ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning. Hållbara aktier-teamet äger aktier i flertalet av ovan bolag (framgår i portföljsammanställningen).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter