Erhåller patent i Japan

ArcAroma har erhållit patent i Japan avseende bolagets kombinationsansökan. Tekniken är applicerbar inom flera områden såsom vattenrening, biogaseffektivisering, ballastvattenbehandling med mera. Det framgår i ett pressmeddelande.
 

  • Det är mycket glädjande att vi nu fått ytterligare ett nationellt patent. I detta patent kombinerar vi olika metoder och får ett resultat i enlighet med principen 1 + 1 = 3. Vi använder en substans som tillverkas i relativt stor skala men som nu får ytterligare ett nytt intressant användningsområde. Det finns pågående samtal med en internationell aktör som tillverkar och marknadsför just denna substans globalt. Nu ser vi fram emot resultaten från de industriella utvärderingarna av dynaCEPT® på Egå, Aarhus Vand och Källby, VASYD för att därefter med gemensamma aktiviteter föra ut tekniken i en bredare användning på exempelvis reningsverk där vinsterna är stora och där kapacitetsökning utan nya volymer skapar stora möjligher i växande storstäder, säger Johan Möllerström, CEO, ArcAroma AB.