Höjd riktkurs och positiva bedömningar

Danske Banks chefsstrateg Maria Landeborn anser i artikeln ”22 succé-investeringar för det nya decenniet” som publicerades i DI den 23:e december att Nobina passar i en långsiktig portfölj för 20-talet. 

  • "De har en hög direktavkastning och växer strukturellt, snabbare än ekonomin och gynnas av stora trender som urbanisering och kollektivt åkande


Samtidigt sänkte Danske Bank Markets sin rekommendation för Nobina till behåll från köp. Riktkursen höjdes emellertid till 71 från 68 kr.

Rapporten som kom förra veckan togs initialt emot med en positiv kursreaktion för att därefter falla tillbaka. Ett liknande mönster som de senaste rapporterna. I VD-kommentaren ges en bra sammanfattning:
 

  • Nobina fortsätter att växa med god lönsamhet. Under räkenskapsårets tredje kvartal uppgick tillväxten till 6,3 procent och det justerade resultatet före skatt noterades till 209 MSEK (226). Att resultatet inte nådde upp till fjolårets höga nivå beror främst på att vi sedan slutet av andra kvartalet befinner oss i en period med omfattande så kallad kontraktsmigrering.