Tillförs närmare 350 mkr

Emissionsperioden blev utmanande för Azelios aktieägare. Nu kanske det har vänt efter den svaga kursutvecklingen i samband med nyemissionen som då halverade kursen. På fredagen informerade bolaget i pressmeddelande att det preliminära utfallet för företrädesemissionen indikerar att den är övertecknad och att inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.