Tidig nyårsraket

Azelio steg hela 25% under årets sista börsdag. Detta efter att bolaget meddelat att verifieringsprojektet i Marocko har färdiginstallerats och den första elen producerats. Målet var att göra detta innan årsskiftet. 

Verifieringen av Azelios lösning för lagring och produktion av hållbar och styrbar el dygnet runt, är ett viktigt steg i Azelios industrialisering. Syftet är att under kommande månader generera data som visar teknologins prestanda i en verklig miljö. Det innebär att teknologin blir belåningsbar, då Azelios kunder kan använda denna data för att söka finansiering för projekt med Azelios teknologi.