Nyemission kan vara på gång

Absolicon föll med 10% under veckan efter pressmeddelandet den 9/1 att man kommer kalla till en extra stämma för att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om att emittera högst 500000 aktier.

Förra nyemissionen övertecknades kraftigt.