Förvärv & nyemission

Industrial Solar breddar verksamheten när man förvärvar vattenreningsföretaget
SolarSpring för cirka 800 KEUR. Företaget är tillverkare av innovativa membranbaserade vattenreningssystem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget anser att det finns en uppenbar teknisk matchning mellan Industrial Solar och SolarSpring och även en tydlig strategisk matchning när det gäller marknader och kunder som försäljningsaktiviteter. SolarSprings omsättning 2019 förväntas ligga i intervallet 500k € med en förlust på 200k € på grund av engångshändelser. De tidigare åren har företaget uppvisat break-even och det finns en stor tillväxtpotential i pågående försäljningsarbete. Kärnteamet består av sex ingenjörer och utvecklare som har hjälpt till att bygga företaget från början och som är mycket engagerade.

Förvärvet av SolarSpring GmbH med lösningar för rening av förorenat vatten som kan drivas med restvärme från industriella processer är en perfekt match för Industrial Solar Holding Europe AB som sedan kan erbjuda ett bredare utbud av förnybar energi, vattenbehandling och processteknik till industrikunder.

För att finansiera förvärvet genomförs en företrädesemission om cirka 25 mkr.

Nyemissioner brukar tas emot negativt men i detta fall blev reaktionen neutral med en marginell nedgång under veckan.