Framsteg med OptiDry

OptiFreeze kom på fredagen med ytterligare en bekräftelse att OptiDry tar steg framåt. I ett pressmeddelande konstaterades att de industriella försöken hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter slutförts med mycket positivt resultat. Nästa steg blir nu att utöka med industriella försök av fler produkter under februari/mars 2020. 
 

  • Mycket roligt och positivt att resultaten är så bra att vår samarbetspartner väljer att både fortsätta och utöka testerna till att omfatta fler produkter. Vi ser verkligen fram emot detta fördjupade samarbete med av Europas ledande aktörer inom sitt område, säger OptiFreeze VD Ulf Hagman.
OptFreeze steg 15% på fredagen och aktien har ett antal intressanta triggers under våren. Bolaget är lite unikt på det sättet att det är ett förhållandevis kapitalsnålt "förhoppningsbolag" som nyligen har tagit tydliga steg med ledande stora företag inom områden som ser ut att ha mycket stor potential, tydlig affärsnytta och med begränsad eller ingen konkurrens.