Området "forskningsinstrument" tuffar på

Insplorions affärsområde "forskningsinstrument" är inte det som kommer driva kursen. Dock bidrar det till kassaflödet och även indirekt med inpulser från den akademiska världen som gagnar verksamheten i stort.

I veckan meddelade man att en order på 0,5 mkr erhållits från University of Sheffield.