Storägare kommenterar utvecklingen

Storägaren Strand småbolagsfond (förvaltaren Johan Thorén) kommenterade idag Climeons utveckling i EFN Börslunch. 

Han lyfte fram att den stora fokuseringen på Japan och geotermisk energi varit ett strategiskt misstag med tanke på att det skett på bekostnad av övrig verksamhet. Potential och intresse i Japan är fortsatt mycket stort men tillståndsprocesser etc gör att det drar ut på tiden. Man räknar med att ha den första anläggningen igång till sommaren vilket då skapar förutsättning för nya stororder. Sammantaget betraktades 2019 som ett "tråkigt år" för Climeon.

Det som däremot lyfts fram som intressant är ordern i England från ett kraftvärmeverk. Hållbara aktier lyfta fram denna den 9 december. Det är ett genombrott på ett område där ledtiderna och komplexiteten är klart mindre. Ordern är den första där Heat Power-moduler kommer användas för att ta tillvara på spillvärme från förbränningsmotorer drivna av naturgas. Climeons lösning är mycket lönsam i detta fall och bidrar även till en mer hållbar totallösning via minskade CO2-utsläpp.