Nyheter v3 - Hållbara aktier

Året har inletts starkt för de aktier som listas på Hållbaraaktier.se. Veckans uppgång var hela 4,8% vilket var bättre än börsen som helhet.

De aktier som steg mest senaste veckan var Clean Motion +73%, Cell Impact +59%, Alelion +34%, Absolicon +30% och Ferroamp +23%. För både Clean Motion och Alelion ska uppgången i år ses i ljuset av mycket kraftiga nedgångar (runt 70%) senaste 12 månaderna.

Axplock från veckans nyheter om aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete (klicka på bolagslänkarna):

  • Absolicon - Nytt ramavtal på över 40 mkr
  • ArcAroma - Vinnare på OptiFreeze kursökning
  • Cell Impact - Utökat samarbete med NKC
  • Chromogenics - Referenskunder återkommer
  • Climeon - Storägare kommenterar bolagets utveckling
  • Nobina - Utökar verksamhet i Finland
  • Raybased - Snabb rapport men svaga siffror


Inspireras av nyhetsflöde, portfölj och aktietips i din egen analys av "hållbara" aktier.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter