Portföljen upp 68% på 10 månader

Portföljen steg hela 8,8% under veckan och är nu upp 68,4% på 10 månader sedan starten 190319. Veckans starka utveckling drevs på av Absolicon, Ferroamp, InsplorionNobina och Climeon.

68% upp är klart över förväntan med tanke på att långsiktigt mål är att ligga några procent över index. Samtidigt kan konstateras att flera av de bolag som köprekommenderats togs ur portföljen i ett för tidigt skede, om än efter snabba kursökningar.

De bolag som nu ligger i portföljen har totalt sett inte skenat iväg sett på 12 månaders sikt, trots tydliga framsteg i verksamheten. Detta talar för fortsatt god potential givet ett fortsatt gott börsklimat.

Portföljen ska ses som aktietips för fortsatt analys och eget beslutsfattande. De utgör inte personlig investeringsrådgivning.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter