Svag rapport

Raybased var ett av de första bolagen med att rapportera utfallet för 2019. Bolaget rapporterade en i stort oförändrad omsättning under Q4 jämfört med året innan samtidigt som förlusten ökade till 4,2 mkr. Kassan uppgår till 2,2 mkr och kvartalets kassaflöde var -6,3 mkr.

Rapporten togs emot negativt på marknaden med en nedgång under veckan på 16%. Börsvärdet ligger på 29 mkr. Till det kan läggas en nettoskuld på cirka 8 mkr.

Även om det inte syns i siffrorna så har det hänt en del positivt under året med bland annat paketering av erbjudandet, några viktiga referensorder och nya ägare. Avslutningen på VD-ordet indikerar att vi kan se fram emot ett intressant nyhetsflöde under 2020.

Från VD-ordet:

"Raybased är väl positionerat i den konsolideringsprocess som pågår inom PropTech branschen. Mycket tack vare våra unika trådlösa enheter som både hämtar in information, styr driftfunktioner och parallellt möjliggör våra standardiserade servicetjänster. Tillsammans med våra ankarfinansiärer vill vi ta en ledande position i den konsolidering som pågår på marknaden och intressanta dialoger har redan inletts.

Proptechbranschen måste tillsammans med fastighetsägare möta samhällets krav på ökade energibesparingar och minskade utsläpp. Hela 40 % av världens samlade CO2-utsläpp härrör från byggnader!

Efterfrågan på Proptechtjänster ökar inte bara i Sverige utan i hela Europa och Nordamerika. Vår delägare, den amerikanska acceleratorn, TechStars LLC agerar som rådgivare och dörröppnare vid en expansion utomlands.

Raybased har under 2019 lagt grunden för sin expansion och nått viktiga mål, dock inte alla. Under 2020 skall vi öka försäljningen.
"