Vinnare på OptiFreeze kursuppgång

ArcAroma är storägare i OptiFreeze som har gått starkt på börsen med en uppgång på 30% senaste månaden och 45% senaste tre månaderna. Värdet av ArcAromas innehav har stigit till 46 mkr vilket således utgör cirka 20% av ArcAromas börsvärde.

I den intervju med ArcAromas VD Johan Möllerström som vi gjorde 190807 så berördes detta ägande:

  •  Hur är er långsiktiga syn på ägandet i OptiFreeze?

JM: Vi ser oss inte som uttalade huvudägare utan som stora ägare tillsammans med några andra som varit med länge. Vi har strax under 15% av ägandet efter emissionen. Vi tycker att bolaget står inför en fantastiskt intressant resa. Vi tycker att det är lågt värderat i förhållande till sin potential. Vi ser en stor potential i närtid. 

Vi är intresserade av att bygga värde, både i form av kapitalinvestering men även som framtida leverantör till OptiFreeze som kund. Vi räknar med att vara med långsiktigt och tror på en stor värdeförändring.

Den bransch de verkar i, framför allt växtförädling, är en bransch som är relativt färdigstrukturerad med ett antal stora aktörer. Tecknar man avtal med en av dessa så kan det avtalet snabbt bli värt hur mycket som helst. Intresset är stort även från andra aktörer än Syngenta.