Förvärvar resterande 50% av Solar++

Absolicon meddelade igår att bolaget har slutfört förvärvet av Solar++. I december 2018 förvärvades 50% och nu fullföljdes affären. Betalning med Absolicon 19686 aktier i Absolicon.

Tack vare samarbetet med Solar++ kan Absolicon både erbjuda solfångare och kompletta industriella lösningar som drivs med värme och ånga från solen. Processutrustningen anses vara en viktig del i Absolicons affärsutveckling.

I pressmeddelandet anges att man planerar för omfattande marknadsföring av ett komplett produkterbjudande under 2020.