Patent för fossilfri råolja

I pressmeddelande från bolaget framgår att patent kommer meddelas för produktion av ren biobaserad, fossilfri, förnyelsebar råolja (”Process and apparatus for hydrotreatment of pyrolysis oil”). Detta är det sjätte steget i Cortus patenterade process för produktion av högvärdiga energiprodukter (syngas) från biobaserat restavfall (bark, spån, slam etc) - WoodRoll®, patentet kommer därför att kallas för ”WoodRoll®6.0”

  • Den globala efterfrågan på rena fossilfria bränslen är mycket stor, vår nya unika processföring för produktion av ren bioråolja kommer bidra till en snabbare och resurseffektivare omställning till förnybar energiförsörjning som minskar växthuseffekten, kunderna ser en stor potential , säger Cortus grundare och vVD Rolf Ljunggren.