Positiv trend och insynshandel

Tror man på en fortsatt positiv börstrend de närmaste månaderna så kan det vara en investeringsstrategi att titta närmare på aktier som redan är inne i en positiv kurstrend och samtidigt har en positiv balans i handeln av insynspersoner den senaste tiden.

Följande aktier hade både en positiv värdebalans i insiderhandeln 191010-200116 och en långsiktigt positiv kurstrend 200124 (definerad som att kursen ligger över SMA200, dvs medelvärdet för de senaste 200 handelsdagarna):


Bolag med kurs under SMA200 men positiv insiderhandel är, dvs möjliga turnaround-kandidater.


Det var endast i ovan 17 bolag som det skedde någon insiderhandel under aktuell period. Urval de knappa 70 aktier som listas på Hållbaraaktier.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter