Ny order från NKC

200120 informerade bolaget om att man erhållit en ny order från NKC i Japan.

Ordervärdet är 2,6 MSEK för att komplettera de tidigare annonserade produktionstesterna av Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer.
Resultatet från dessa tester beräknas vara färdiga i andra kvartalet 2020.

Dagen efter kom nästa pressmeddelande som kylde av den starka kursutvecklingen en del. Den preliminära försäljningen för räkenskapsåret 2019 blev 11,9 MSEK. 

  • Eftersom vi tidigare kommunicerat ett finansiellt omsättningsmål på 20-40 MSEK för 2019 innebär det en lägre försäljningstakt än vad vi förväntade oss i början av året, vilket vi även beskrev i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019, kommenterar Pär Teike, vd på Cell Impact.
  • Jag kan dock med glädje notera ett antal intressanta ordrar redan under de första veckorna i år.
  • Vi fortsätter att leverera flödesplattor till befintliga kunder, samtidigt som vi utvecklar och expanderar vår produktionskapacitet för större produktionsvolymer.

Cell Impact har stigit hela 109% under 2020 varav 3% senaste veckan. Börsvärdet ligger på 734 mkr.

Hållbaraaktier.se tror långsiktigt på bolaget. Potentialen om man lyckas är mycket stor. Börsvärdet har emellertid stigit snabbt samtidigt som en nyemission troligtvis närmar sig.