Kraftigt övertecknad nyemission

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton.  Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland nytillkomna aktieägare finns bland annat Arastoupour & Persson Investment AB (Leif GW Persson & Iraj Arastoupour), Gantro AB, LMK Ventures AB och LMK Venture Partners AB.

Hållbaraaktier.se publicerade den 12/1 en artikel där vi rådde att teckna baserat på nedan argumentation:
 

Veg of Lund - teckna eller inte?

Veg of Lund är ett spännande företag om än med kort historik och i ett tidigt skede. Bolagets mål är att baserat på patent från forskning vid Lunds Universitet utveckla produkter för att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom växtbaserade, smakrika och hälsosamma livsmedel. Vi kommer ta med bolaget bland de nära 70 övriga som listas och följs på Hållbaraaktier.se.

Den kortsiktiga frågan är om man ska haka på redan innan introduktionen och teckna aktier för 11 kr (som ger ett börsvärde vid introduktion på cirka 116 mkr)?

Vår bedömning är att det är mycket som talar för att emissionen blir övertecknad och att handel den första dagen kommer ske över introduktionskursen. Det som talar för detta är bland annat:

  • Verksamheten ligger helt rätt i tiden
  • Ledningen ger ett bra intryck och har lämplig bakgrund
  • Potentialen är stor om man lyckas 
  • Kommersialiseringen har inletts
  • 70% av emissionen är garanterad av såväl "kändisar" som bl a Leif GW samt ledande personer runt bolaget. Detta borgar för lite extra publicitet som är positivt i det korta perspektivet (jfr exemplet Triboron för runt ett år sedan)


Se ovan som input till din egen analys av bolaget.