Lyft efter extrautdelning

Beskedet i dagens bokslutskommuniké att BillerudKorsnäs dubblar utdelningen detta år via en extrautdelning på 4,30 kr, fick aktien att lyfta 14%. Akten är annars ett av de bolag på Hållbaraaktier.se som utvecklats klart sämre än index de senaste 12 månaderna med en uppgång på endast 9%.

Rapporten var annars svagare än väntat. Långsiktigt är bolaget intressant vilket bland annat avslutningen på VD-ordet ger en signal om:*

  • BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att fånga den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar och utvecklingen ligger till stor del i våra egna händer. Under de närmaste åren kommer vi att fokusera på att optimera användningen av företagets tillgångar och dra nytta av våra senaste investeringar med målet att återgå till en EBITDA-marginal på över 17%. Lönsamheten ska stärkas genom att maximera kundvärdet, minska kostnaderna samt förbättrad effektivitet och ökad produktion. Vi inser att 2020 blir ett mycket utmanande men också spännande år, där fokus ligger på att exekvera för att fånga potentialen i vår verksamhet.
     
Hållbaraaktier.se not: EBITDA % uppgick till 12% 2019