Veg of Lund - övertecknad emission

Erbjudandet att förvärva aktier i Veg of Lund övertecknades kraftigt inför noteringen den 10 februari. Veg of Lund kommer följas som ett av cirka 70 noterade "hållbara" bolag på Hållbaraaktier.se. Läs mer!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter