Ramavtal med Sinfra

IA Industriarmatur tillhör årets vinnare med en uppgång på 86%. På fredagen meddelades att bolaget tecknat ett treårigt ramavtal med Sinfra som leverantör av ventiler och ventilstyrning. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Enligt bolaget är deras egenutvecklade miljösäkra och uppkopplade styrningsteknologi för styrning och övervakning av ventiler i fjärrvärme- och fjärrkylanät unik på den svenska marknaden.

Sinfra AB som är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Sinfra representerar 260 medlemsföretag i Sverige som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, El och VA. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse sina medlemmar med kvalitetsprodukter och tillhörande tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

  • Vi är självklart både glada och väldigt stolta över att blivit utsedda som leverantör av avstängningsventiler och vår egenutvecklade styrningsteknologi IA HECON med tillhörande tjänster till Sinfra AB. Sinfra representerar många viktiga kunder till oss på den svenska marknaden och ger oss förutsättningar att generera fler affärer de kommande tre åren. 

    Vi lever i en spännande tid. En tid då hållbarhet och effektivisering går hand i hand och ligger högt på agendan i de flesta branscher, inte minst inom energisektorn där vi har vårt fokus. Vi ser dessutom hur digitalisering skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och förändringar i sättet att arbeta
    , säger Jan-Eric Nilsson, VD IA Industriarmatur Group AB