Insiderteckning & patent

Positiva nyheter från den kinesiska marknaden är av förklarliga skäl inte det som får störst genomslag just nu. Det gällde även Insplorions meddelande på fredagen att man kommer erhålla ett patent i Kina. Insplorions gassensorpatent ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system, and gas sensing method” avses att godkännas för den kinesiska marknaden.
 

  • Kina är en av våra viktigaste marknader framöver med stora luftkvalitetsproblem och generellt god betalförmåga. Att vi nu stärker vårt patentskydd även på denna marknad är självklart av stor vikt bland annat för att underlätta framtida partnerskap, kommenterar Patrik Dahlqvist VD för Insplorion, i pressmeddelandet.

     
Tidigare i veckan meddelade bolaget att ledningen hakar på fullt och tecknar aktier. Insplorions ledning, inklusive VD och samtliga av bolagets styrelseledamöter tecknar sina fulla andelar av teckningsoptioner TO1.  Vid fullt utnyttjande av alla utestående TO1 skulle bolaget tillföras en likvid om drygt 4,5 miljoner kronor. 

Bolaget andas optimism:
  • Under det senaste året har vi avsevärt ökat takten och gjort många framsteg inom våra tre affärsområden. Lanseringen av vår luftkvalitetsensor är i full gång, batteriprojektet hittar fler intressenter och instrumenten säljer i takt med att universiteten lyckas få sina anslag realiserade. Vi ser ljust på framtiden och välkomnar den vidare acceleration som likviden kan innebära, kommenterar VD Patrik Dahlqvist.