Lån från huvudägare

Cortus Energy har inlett året svagare än de flesta aktier på Hållbaraaktier.se. Nedgången är 6% i år och kan åtninstone delvis tillskrivas en osäkerhet om Cortus Energys finansiella situation. Gårdagens pressmeddelande gav lite klarhet runt detta.

Däre framgår att bolaget har överenskommit om att uppta ett lån på 8 MSEK från och med den 31 januari, 2020 med en löptid på sex till maximalt tolv månader. Lånet beräknas täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande kostnaderna för bolagets övriga verksamhet fram till att nya affärer beräknas tillföra nytt kapital.

Med anledning av de spekulationer som rör Cortus finansiella ställning så har bolagets styrelseordförande Per-Olov Norberg och styrelseledamot Peter Forssell, genom sitt bolag Forssell Timber AB, beslutat att träda in som långivare med sex respektive två miljoner kr. Lånet löper med en ränta om 1% per månad. Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang för bolagets framtid. I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus nya affärer i enlighet med beslutad budget för 2020.

Hållbaraaktier.se anser att denna finansieringslösning är klart bättre än rådande osäkerhet och även alternativet nyemission. 12% i årlig ränta kan tyckas dyrt men får anses marknadsmässig. Allt fokus kan nu riktas på verksamheten.