Optimistiska signaler i Q4

Beijer Ref ökade vinsten per aktie med 11% under Q4 (helår 2019 +12%). Försäljningstillväxten var låga 4% och knappa 1% organiskt. Rapporten fick totalt sett ett positivt mottagande och aktien steg 7% under veckan.

Värderingen förutsätter fortsatt stark uthållig tillväxt. I rapportens VD-kommentar ges följande syn:

  • Förvärv ligger alltid högt på vår prio­riteringslista. 2018 var ett förvärvsin­tensivt år och 2019 ägnades till stor del åt att konsolidera de nya bolagen in i vår koncernstruktur. Det känns därför bra att börja det nya året med förvärvet av ACD Trade i Australien. Ett högintressant bolag som omsät­ter cirka 540 mkr och distribuerar väl­ kända varumärken inom HVAC. Med ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning i ryggen har vi alla möjligheter att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Till­sammans med kostnadskontroll och en växande marknad i stort behov av våra produkter, går vi in i 2020 med tillförsikt.