Avtal inom nytt område

OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze har tidigare pågående samarbeten med Syngenta, ledande inom snittblommor/sticklingar, samt ett med Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Att OptiFreeze samarbetar med ledande aktörer som själva investerar en hel del i projekten och att dessa nu utökas, är intressant och en förklaring till den starka kursutvecklingen.

OptiFreeze har analyserat marknaden för möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ser bolaget detta som en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder skogssticklingar om året i världen. Ett problem i branschen är svag överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer. Lösningen kan vara att behandla för att stärka sticklingarna.

BCC är ett bolag med fokus på att leverera tekniska lösningar för odling till skogsindustrin i hela världen. BCCs styrka är att leverera nyckelfärdiga lösningar med hög kundanpassning till kunder globalt. Detta har gjort bolaget världsledande inom sin nisch. 

Avtalet mellan BCC och OptiFreeze syftar åt att genomföra ett omfattade test för att utröna potentialen inom sticklingar. Försök kommer initialt att utföras i Sydafrika på eukalyptusplantor. 

  • Vi är mycket glada över att skriva detta avtal med BCC. BCC är mycket starka inom skogsindustrin och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Vår teknologi kan ju användas inom många områden och vi ser med spänning framtiden an även i detta segment, säger Ulf Hagman VD OptiFreeze. 
  • Att få möjlighet att samarbeta med ett bolag med en spetsteknologi som OptiFreeze är spännande och utvecklande för oss. Vi har idag en mycket stark position i marknaden som vi ser stärks ytterligare av avtalet med OptiFreeze. Vi ser med spänning fram emot resultaten på försöken, säger Torsten Karlsson VD BCC.
     
Tillsammans med pressmeddelandet i början av veckan om nya bra resultat tillsammans med Syngenta avseende rosor, så triggade detta en kursuppgång med 17% under veckan. Utöver 5-7 dagars längre hållbarhet ser man nu även förbättrad färgintensitet, friskare bladverk och bättre öppningsgrad.