Nyemission & nya finansiella mål

Styrelsen för Absolicon har nu antagit finansiella mål för bolagets verksamhet som skall uppnås senast år 2022. Det framgår av ett pressmeddelande. Målen lyder:

  • 100 miljoner kronor i omsättning för helåret 2022
  • 50% täckningsgrad på produktionslinor
  • Positivt kassaflöde i nuvarande affärsmodell

Målen kan jämföras med nuvarande börsvärde på 221 mkr. 

För en tid sedan togs första steget mot en nyemission på en extra bolagsstämma. På fredagen offentliggjordes att bolaget kommer ta in runt 50 mkr på ett kostnadseffektivt sätt (emissionskostnad 1,5 mkr). Kursen gick ner 4% på nyheten vilket är klart mindre än i många andra fall då nyemissioner offentliggörs. Tilltron till bolaget verkar vara stor och den förra emissionen övertecknades kraftigt. Pressmeddelandet avslutas med kommentaren:

  • Ni som följt Absolicon sedan noteringen 2016 har sett hur vi arbetat resurssnålt, tagit in begränsat med kapital och steg för steg ställt alla pjäserna på plats. Men nu med tre tecknade ramavtal (sammanlagt värde 120 MSEK), organisationen omställd och solfångarna hetare än någonsin är tiden inne för expansion!

Nettolikviden om 48,7 MSEK förväntas fördelas på de olika aktiviteterna:
• Försäljning och marknadsföringskostnader – 50%
• Utvalda investeringar i solvärmeanläggningar – 20%
• Forskning & utveckling – 20%
• Rörelsekapital – 10%

Tillsammans med lån och forskningsmedel bedöms emissionslikviden vara tillräcklig för att Absolicon skall genomföra försäljning och leverans av flera produktionslinor samt ytterligare förbättra solfångarens prestanda.