Stora nyemissioner: Vad hände sedan?

Kursreaktionerna i samband med det senaste årets stora företrädesemissioner bland "hållbara" aktier har ofta varit kraftiga. Känslan kan lätt bli att totalen blir mycket negativ. Men hur är det egentligen?

  • Totalt sett har den som varit ägare i alla dessa aktier dagen före emissionen annonserades och deltagit fullt ut i erbjudandena, så här i efterhand fått en bra avkastning. Uppgången är 37% men det är tack vare den stora uppgången i Cell Impact. Totalen av de övriga 10 fallen är att man fått -2% i avkastning trots att börsen som helhet gått starkt under perioden. Tillkommer gör värdet av vederlagsfria teckningsoptioner som förbättrar kalkylen lite grann.
  • I samtliga fall utom Cell Impact, MyFC, SolTech, Metacon och Azelio hade det så här långt varit bättre att kliva av precis innan emissionsbeskedet, vilket åtminstone i några fall kunde förutspås. Samtidigt visar det utstickande exemplet Cell Impact att företrädesemissoner inte blir någon belastning när bolagsutveckling och nyhetsflöde i övrigt är starkt positivt.
  • Det svaga utfallet i SaltX, Heliospectra och Enersize är lite intressant. För både SaltX och Heliospectra så hade kursen stigit kraftigt precis innan emissionsbeskedet efter viktiga nyheter och en viss rekyl kanske ändå hade inträffat. Heliospectras svaga utfall förklaras även av en svag Q3-rapport. I SaltX har väl egentligen inget negativt hänt efter emissionsbeskedet, även om det varit nyhetstorka. Så utvecklingen kan tyckas vara lite väl negativ. I Enersize fall förklaras nog det svaga utfallet delvis av att den stora emissionen hade en defensiv karaktär, bl a med en stor återbetalning av korta skulder.
I artikeln "Taktik runt företrädesemissioner" så noterades att det ofta varit ett bra köpläge några dagar efter att en företrädesemission annonserats, åtminstone i ett kort perspektiv. Det har gått att utnyttja den överreaktion som ofta inträffat.
 

Senaste tidens stora företrädesemissioner

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter