Climeon lämnar portföljen

Q4 liknade de senaste rapporterna. Tröghet i leveranserna och ingen riktig fart i orderingången. Totalt sett fortsätter dock verksamheten att utvecklas framåt. Exempelvis ökade nettomsättningen under helåret till 116,8 MSEK (58,9). Positiva händelser under Q4 var en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages.

Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK under Q4 och nettokassan ligger strax under 100 mkr.

Med ett börsvärde på 3,5 miljarder så blir den långsamma utvecklingen i verksamheten ett problem. Vi väljer att lyfta ur Climeon ur portföljen till dagens slutkurs 70,60 kr. Bolaget är fortsatt långsiktigt intressant och kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter