Ferroamp lämnar portföljen

Ferroamp lyftes in i portföljen den 5:e juli förra året till kursen 31,30 kr. Därefter har såväl verksamhet som kurs utvecklats mycket positivt. Aktien har stigit 147% till ett börsvärde på drygt 700 mkr.

Omsättningen uppgick rullande-12 till 34 mkr i Q3-rapporten. Bolagets mål är att nå 400 mkr i omsättning 2022. Vi anser att aktien är fullvärderad i detta läge och tar därför bort bolaget ur portföljen till dagens slutkurs 77,20 kr.

Ferroamp gynnas av flera megatrender och vi har stort förtroende för såväl bolagsledning som dess produkter. Aktien kan mycket väl återkomma i portföljen i ett senare skede.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter